فرم ثبت نام تلفن ابری

تلفن ثابت ابری

  • لطفا ادرس دقیق خود را وارد نمایید
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
    لطفا تصویر واضح از کارت ملی جدید خود ارسال نمایید . درصورت نداشتن کارت ملی هوشمند از برکه رسید و تصویر کارت ملی قدیمی استفاده نمایید
  • قیمت: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال