تگ: رویای درهای پلاستیکی

همکاری میدیوماه با هستمت هستمت ؟؟ رویای درهای پلاستیکی ما گروهی از شهروندان عادی هستیم، درهای پلاستیکی جمع می‌کنیم، درها را به غرفه‌های بازیافت شهرداری می‌فروشیم، از درآمد حاصل از این برای معلولین صندلی چرخ‌دار می‌خریم. ما فکر می‌کنیم تنها حرف زدن کافی نیست. وقت آن رسیده عمل کنیم و باشیم! به محیط زیست، به ... خواند بیشتر

ورود

support
چه کمکی لازم دارید ؟
5000515599
درخواست پشتیبانی
Please Wait
Please Wait